KONZULTAČNÍ SLUŽBY

KONZULTAČNÍ SLUŽBY

Pomáháme zákazníkům definovat a realizovat strategie vedoucí k úspěšnému naplňování firemních cílů a vizí. Náš tým expertů se širokým know-how dokáže efektivně a flexibilně zpracovat komplexní zadání a požadavky zákazníka. Naše konzultační služby se soustředí na zpracování technologických strategií a koncepcí, analýz, studií proveditelnosti, architektury sítí a návrhů řešení, business case a nákladových modelů. Věnujeme se také transformačním, optimalizačním a konsolidačním aktivitám, legislativě a regulaci, standardizaci a harmonizaci.

OUTSOURCING

OUTSOURCING

Subjekty cílící na využití privátních/kampusových LTE/5G sítí pro kritickou komunikaci většinou nedisponují potřebnými znalostmi a zdroji na implementaci, provoz a rozvoj těchto sítí, což často není ani žádoucí. Nabízíme služby a zdroje na pokrytí Vašich krátkodobých i dlouhodobých potřeb včetně vybudování vlastních kompetencí a nastavení procesů. Naše outsourcingové služby se soustředí na inženýring, provoz a správu, instalaci, integraci a validaci technologií a zařízení, testování.

VEDENÍ A REALIZACE PROJEKTŮ

VEDENÍ A REALIZACE PROJEKTŮ

Realizujeme komplexní projekty na klíč nebo jako součást projektového týmu. Pomůžeme Vám vést odborně vyvážený dialog a spolupracovat s dodavateli technologií a zařízení, operátory a dalšími subjekty. Projekty pokrýváme od prvotní konzultace ideje, přes implementaci až po provozu. Naše projektové služby se soustředí na programový a projektový management, sourcing projektového týmu, realizaci výběrových řízení, řízení dodavatelů a samozřejmě samotnou implementaci projektů.