04 Jun
04Jun

Operátoři CentroNet a O2, jakožto tzv. "Povinní poskytovatelé" dle kap. 8.5 podmínek vyhlášení aukce v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz, zveřejnili nediskriminační a cenově regulovanou nabídku pronájmu rádiových kmitočtů pro účely průmyslu 4.0 v pásmu 3400-3800 MHz (nabídky zde a zde).

V praxi to znamená, že podniky (a nejenom výrobní) splňující podmínky o pronájem kmitočtů můžou nyní vybudovat své vlastní a na operátorech nezávislé privátní/kampusové 5G sítě podporující digitalizaci a automatizaci výroby, logistiky, vývoje a dalších přidružených činností. Pro pokrytí svých komunikačních potřeb mají k dispozici standardní licencované 5G pásmo o šířce až 80 MHz, které umožní nasazení dlouhodobě udržitelných, nákladově efektivních, bezpečných, robustních a vysokokapacitních komunikačních řešení se širokým ekosystémem zařízení a aplikací, při současné garanci SLA, QoS a pokrytí.

Základní podmínky pronájmu kmitočtů:

 1. teritoriální omezení na vlastní/pronajatý pozemek s rozlohou dle katastru nemovitostí, který není veřejným prostranstvím
 2. neveřejná síť pouze pro komunikaci mezi stroji a vlastní potřebu bez interpersonálních komunikačních služeb a služeb přístupu k internetu
 3. uzavření smlouvy o pronájmu s poskytovatelem a vydání individuálního oprávnění (IO) ČTÚ
 4. dodržení dalších technických a právních podmínek (zejm. koordinace a synchronizace, zamezení rušení)

Regulovaná cena pronájmu kmitočtů je stanovena následovně:

 1. jednorázová cena za zřízení služby je 50.000 Kč bez DPH 
 2. roční cena pronájmu se vypočítá jako: 

Roční cena služby (Kč) = m/12 x 1000 x V x a, kdy:

 • m je počet měsíců pronájmu za kalendářní rok,
 • V je pronajatá šířka úseku spektra v MHz,
 • a je označení pro skutečnou rozlohu pozemku v km2.

Příklad ceny pronájmu kmitočtů:

 • výrobní závod Bosch v Českých Budějovicích
 • m = 12 měsíců, V = 40 MHz, a = 0.2 km2
 • 50.000 Kč (jednorázově) + 8.000 Kč (ročně) +  5.000 Kč (jednorázově) za nové IO

Nad rámec výšeuvedeného můžou podniky uzavřít komerční dohody o pronájmu kmitočtů i s dalšími držiteli vhodných kmitočtů pro 5G na komerční bázi (tj. Nordic Telecom, Poda, T-Mobile, Vodafone), případně využít nelicencovaných pásem nebo pásem pouze s ohlašovací povinností (např. 26 GHz, 60 GHz).

Je zřejmé, že ČTÚ v rámci podmínek vyhlášení aukce v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400-3600 MHz  odboural jednu z bariér implementace privátních/kampusových 5G sítí. Další z bariér, cena a dostupnost technologií LTE/5G, je díky 3GPP standardizaci a konkurenčnímu dodavatelskému trhu dnes také postupně odstraňována. Technologie mobilních sítí jsou mnohem dostupnější než kdy dříve a jejich pořízení a provoz již nadále není výsadou operátorů.